Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kannettavien paristojen ja kevyiden liikkumis­välineiden akkujen irrotettavuus ja vaihdettavuus parantaa kierrätysalan turvallisuutta

Kuvalähde: iStock
Kuvalähde: iStock

Komissio on julkaissut luonnoksen suuntaviivoista, joissa ohjeistetaan kannettavien paristojen ja kevyiden liikkumisvälineiden akkujen irrotettavuudesta ja vaihdettavuudesta. Kierrätysteollisuus kannattaa suuntaviivojen laatimista ja muistuttaa tuotesuunnittelun merkityksestä kierrätettävyydelle.

EU:ssa myytiin vuonna 2021 noin 242 000 tonnia kannettavia paristoja ja akkuja. Määrä on kasvussa. Vain noin 48 prosenttia – eli alle puolet – näistä päätyi kierrätykseen. Kierrätyksen tehostamiseksi EU on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita tuottajille kierrättää käytettyjä kannettavia paristoja.

Paristojen ja akkujen irrotettavuus ja vaihdettavuus ovat avainasemassa, jotta EU:n kierrätykselle asettamat tavoitteet saavutetaan.

Tärkeää on, että akut ja paristot irrotetaan laitteista ja lajitellaan oikein. Väärään jätevirtaan joutuneet paristot ja akut heikentävät jäte- ja kierrätysalan turvallisuutta. Akuista syntyneet palot ovat olleet kasvussa niin Suomessa kuin muissa maissa.

Kierrätysteollisuus pitää suuntaviivojen laatimista tarpeellisena. Akkuihin ja paristoihin liittyvät valmistuskäytänteet pitää harmonisoida ja niiden pitää edistää kierrätettävyyttä. Irrotettavuuden ja vaihdettavuuden mahdollistaa tuotesuunnittelu. Kierrätysteollisuus esittää, että jos tuote on mahdollista suunnitella siten, että kuluttaja tai muu loppukäyttäjä voi turvallisesti irrottaa akun tai pariston, silloin kaikkia samankaltaisia tuotteita tulisi koskea irrotettavuusvelvoite.

Kierrätysteollisuus pitää tärkeänä, että kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä ohjeistaan siitä, miten paristot ja akut erotetaan tuotteesta ja miten ne lajitellaan oikein. Näin varmistetaan asianmukainen käsittely ja vähennetään riskejä etenkin jätehuoltoketjun tulipaloille.

Lue Kierrätysteollisuuden kanta tästä 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mia Nores, mia.nores@kierratysteollisuus.fi, 044 330 0928

 

 

Kierrätysteollisuus ry