Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kierrätys­teollisuus teki ehdotuksia EEJ-menettelyn sujuvoittamisesta – laki­muutoksen valmistelu on käynnissä

Kuvalähde: iStock
Kuvalähde: iStock

Ympäristöministeriö valmistelee lakiesitystä uudesta menettelystä, jolla materiaalivirtoja voidaan jatkossa luokitella joko sivutuotteeksi tai niiden jätteeksi luokittelu voidaan päättää. Kierrätysteollisuus peräänkuuluttaa hallinnollisesti sujuvaa menettelyä.

Uusi menettely tulisi käyttöön silloin, kun jätevirralle ei ole olemassa EU:n laajuisia ei enää jätettä -kriteerejä (EEJ) eikä kansallisesti ole säädetty maakohtaisista kriteereistä. Asia vaatii muutoksia jätelakiin ja ympäristönsuojelulakiin.

Lakiesitystä on valmisteltu vuodesta 2021 ympäristöministeriön työryhmässä, jonka jäsen Kierrätysteollisuus oli.

Kierrätysteollisuus kommentoi tässä vaiheessa lakiesityksen alustavaa luonnosta. Varsinainen lausuntokierros järjestetään myöhemmin keväällä 2024.

Kierrätysteollisuus esitti työryhmätyöskentelyn aikana menettelyn merkittävää sujuvoittamista. Nykyisin jäteluokituksen päättymistä haetaan ympäristölupamenettelyssä.

Kyse on siis kiertotalouden etenemisen kannalta keskeisestä sujuvoittamistoimesta.

Ehdotukset ovat parhaillaan harkinnassa. Kierrätysteollisuus kannattaa sitovaa käsittelyaikaa viranomaiselle, valitusoikeuden rajoittamista asianosaisiin ja yhden luukun -mallia. Menettelyssä tulee Kierrätysteollisuuden näkemyksen mukaan turvata riittävällä tavalla yritysten liikesalaisuudet, jotta kannustin innovoinnille säilyy.

Kierrätysteollisuus korostaa edelleen, ettei jätelakiin ole tarkoituksenmukaista luoda uutta, vain aavistuksen verran kevennettyä ympäristölupamenettelyä, vaan aidosti sujuva tapa uusiomateriaalien tuotteistamiseksi.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Katja Moliis, katja.moliis@kierratysteollisuus.fi, 050 525 5762

Kierrätysteollisuus ry