Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

POP-jätteiden käsittelyssä jätteen tunnistaminen ja jätteen haltijan vastuu ovat tärkeitä

Kuvalähde: Lassila & Tikanoja
Kuvaaja: Lauri Rotko, Tuotantoyhtiö Vimma
Kuvalähde: Lassila & Tikanoja Kuvaaja: Lauri Rotko, Tuotantoyhtiö Vimma

Kierrätysteollisuus lausui POP-jätteen käsittelyoppaasta, jota Suomen ympäristökeskus on päivittänyt ympäristö­ministeriön toimeksi­annosta. Opas on alun perin vuodelta 2016, minkä jälkeen POP-säännöksiin on tehty lukuisia muutoksia.

Opas on tarkoitettu kuntien ja valtionhallinnon ympäristölupa- ja valvontaviranomaisille, yrityksille ja muille toimijoille, joiden toiminnassa voi syntyä POP-jätteitä, jätehuoltoalan yrityksille sekä jätteen käsittelyn suunnittelua tekeville konsulteille.

Kierrätysteollisuus pitää käsittelyoppaan päivittämistä hyödyllisenä, koska uusia kiellettyjä yhdisteitä tulee Tukholman sopimuksen kautta parin vuoden välein. Uusien yhdisteiden vaikutuksia jätehuollolle olisi tarpeen selvittää myös POP-asetuksen muutoksen voimaantulon yhteydessä.

Kierrätysteollisuus kannustaa päivittämään opasta useammin ja laatimaan lisäksi erillisiä ministeriön suosituksia tai ohjeistuksia.

Kierrätysteollisuus kiinnittää lausunnossaan huomiota myös vastuukysymyksiin POP-jätteiden tunnistamisessa. Vastuu POP-jätteiden tunnistamisesta on jätteen tuottajalla, eikä tätä vastuuta tulee hämärtää oppaassa.

Lisäksi Kierrätysteollisuus tuo esiin haasteet, joita voi liittyä jätteiden uudelleenkäyttöön.

Lue koko lausunto

Kierrätysteollisuus ry