Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Viedään kiertotalous käytäntöön – Kierrätysteollisuuden vaaliviestit

Kuvalähde: iStock
Kuvalähde: iStock

Mitä toimenpiteitä tarvitaan tulevalta hallitukselta, jotta kiertotalous etenee Suomessa? Taloudellinen ohjaus, julkisten hankintojen potentiaali, sujuva luvitus ja yritysmyönteinen toimintaympäristö - nämä teemat nousivat esiin Kierrätysteollisuus ry:n järjestämässä vaalipaneelissa.

Katso keskustelun videotallenne

Vihreä siirtymä on jo käynnissä – mistä sysäys kiertotaloudelle?

Kierrätysteollisuuden järjestämässä vaalikeskustelussa pohdittiin, kuinka Suomi saa nostettua kansallista kiertotalousastettaan. Nykyisin vain alle viisi prosenttia Suomen käyttämistä materiaaleista on kierrätettyjä tai uudelleen käytössä.

Panelistit olivat yksimielisiä siitä, että kiertotaloutta koskevat tavoitteet ovat kohdillaan. Myös tiekarttoja ja strategisia ohjelmia on jo riittävästi. Vain toimenpiteet puuttuvat.

Konkretiaa kiertotalouteen saataisiin ottamalla käyttöön erilaisia ohjauskeinoja. Jäteveron laajentaminen ja tietyissä tapauksissa myös kierrätysmateriaalien käyttövelvoitteet nähtiin mahdollisiksi.

Ohjauskeinoja tarvitaan, jotta kaatopaikalle vieminen tai polttaminen ei olisi halvin tapa käsitellä kierrätyskelpoista materiaalia.

Toimintaympäristö kuntoon

Vaalikeskustelussa nousi esiin, että kilpailu yritysten ja julkisen sektorin välillä ei täysin toimi. Sujuvaa työnjakoa julkisen ja yksityisen sektorin välillä hankaloittavat jätelainsäädännön epäselvyydet.

Keskusteluun osallistuneet puolueet olisivat hallituksessa valmiita korjaamaan jätelakia. Yksi kehitysaskel olisi rajata kuntien vastuu selkeästi kotitalouksien jätteisiin.

Investointien nopeuttamiseksi puolueet ovat valmiita myös ympäristölupajärjestelmän remonttiin.

Kierrätysteollisuuden toiveet määräajasta lupaprosessien kestolle ja kiertotalousalalle erikoistuneista luvittajista saivat kannatusta.

***

Pyöreän pöydän keskusteluun osallistuivat Remeon toimitusjohtaja Johan Mild, Kreaten johtaja Tuomo Joutsenoja, Veikko Lehti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juuso Lehti, Fortum Waste Solutions Oy:n Kari Rahkonen sekä Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja ja Kierrätysteollisuus ry:n puheenjohtaja Jorma Mikkonen.

Kansanedustajista keskustelemassa olivat keskustan Mikko Kärnä, vihreiden Amanda Pasanen, perussuomalaisten Sheikki Laakso, SDP:n Eveliina Heinäluoma sekä kokoomuksen Saara-Sofia Sirén.

Lue Kierrätysteollisuuden 2023 vaaliviestit täältä.

Kuvalähde: iStock